Theo Curiëre (Amsterdam, 1946) was een gepassioneerd creëerder maar heeft op 12 juni 2020 de strijd met Parkinson en ALS verloren.

Zijn creativiteit was een duidelijke uiting van zijn drang tot vernieuwing en permanente verlangen naar ontdekkingen.

Hij was een autodidact die naast zijn vele professionele vaardigheden (o.a. product-ontwikkelaar, tentoonstelling- en standontwerper, ontwerper en producent van exclusieve objecten en architectonisch vormgever) de schilderkunst als rode draad door zijn leven heeft laten lopen.

Zijn schilderwerk kenmerkte zich door een helder en expressief kleur- en vormgebruik , de onderwerpen vloeiden voort uit persoonlijke gevoelens of wereldlijke gebeurtenissen.

Daarnaast legde hij zich toe op de beeldhouwkunst en maakte hij objecten waarin hij veelal alledaagse gebruiksartikelen verwerkt. De materiaalkeuzes die werden toegepast in zijn objekten kwamen voort uit de brede werkwijze van de voorgaande jaren, zeer bijzondere opdrachten heeft hij verwezenlijkt in zijn bedrijf “Foolish Fantasies”.

Theo laat een uitgebreid oeuvre achter.

Zie ook de pagina’s beelden en schilderijen op deze site.