Theo Curiëre (Amsterdam, 1946) is een gepassioneerd creërder.

Zijn creativiteit is een duidelijke uiting van zijn drang tot vernieuwing en permanente verlangen naar ontdekkingen.

Hij is een autodidact die naast zijn vele professionele vaardigheden (o.a. product-ontwikkelaar, tentoonstelling- en standontwerper, ontwerper en producent van exclusieve objecten en architectonisch vormgever) de schilderkunst als rode draad door zijn leven heeft lopen.

Zijn schilderwerk kenmerkt zich door een helder en expressief kleur- en vormgebruik , de onderwerpen vloeien voort uit persoonlijke gevoelens of wereldlijke gebeurtenissen.

Daarnaast legt hij zich toe op de beeldhouwkunst en maakt hij objecten waarin hij veelal alledaagse gebruiksartikelen verwerkt. De materiaalkeuze die nu wordt toegepast in zijn objekten komt voort uit de brede werkwijze van de voorgaande jaren, zeer bijzondere opdrachten heeft hij verwezenlijkt in zijn bedrijf “Foolish Fantasies”.

Sinds anderhalf jaar heeft hij een belangrijke stap in zijn ruimtelijk ontwerp gedaan,  hij heeft een uiting gevonden waarmee hij zijn vormentaal die in de schilderijen tot ontwikkeling kwam ook ruimtelijk toe kan passen.

Zie ook de pagina’s beelden en schilderijen op deze site.